Миссия и введение КРМУ

b423fb131738a027af8201ddb95af382.png

МИССИЯСЫ

     Мәселелерді шешудің инновациялық әдістеріне ие халықаралық танылған мамандарды даярлау негізінде елдің жаңғыртуына белсенді қатысу

 


БОЛАШАҒЫ

     Лицей-колледж-бакалавриат-магистратура-докторантура, инновациялық білім беру, білім беру және ғылым жүйесінде халықаралық танымал мамандарды дайындайтын кәсіпкерлік кампус


СТРАТЕГИЯСЫ

    1.     Білім, ғылым және өндіріс бір тұтастығы негізінде Батыс Қазақстанның бәсекеге қабілетті мамандарын қалыптастыруға бағытталған білім бағдарламаларын жетілдіру.

2.     Ұлттық даму басымдылықтарына сәйкес ғылыми-зерттеу қызметінің және ғылыми инновациялық өнім нәтижелерінің коммерциялануының тиімділіктерін арттырып жоғарылату.

3.     Білім беру үрдісіне әлемдік стандарт үлгілерін енгізуді қамтамасыз ететін халықаралық білім ортасына интеграциялану. Білім беру бағдарламаларының сапасын халықаралық деңгейге жеткізу.

4.     Университеттің инновациялық-кәсіпкерлік инфрақұрылымын жетілдіру.

5.     Болашақ мамандардың мәдени-әлеуметтік және кәсіпкерлік біліктілігін, көшбасшылық, кәсіби және жеке тұлғалық қасиеттерін жетілдіру.

6.     Ақтөбе – Қазақстанның урбанистік орталығы.

7.     ҚОХУ – ХХІ ғасыр ЖОО-сы.

8.     Әлемдік табысты көшбасшының моделін  қалыптастыру.