ҚОХУ Бақылаушы Кеңесі

Университеттің Бақылау Кеңесі – сайланатын және тағайындалатын мүшелерден тұратын, университет жұмысының тиімділігін бақылайтын және бағалайтын, университеттің дамуы мен қызметі бойынша маңызды сұрақтарды шешуге басқарушылық құзыреті бар сыртқы коллегиялық орган болып табылады.

ҚОХУ Бақылау Кеңесі туралы Ереже

ҚОХУ Бақылау Кеңесінің 2014-2015 оқу жылына құрамы