г.Актобе, ул.Айтеке би 52

+7 7132 21 17 32

+7 7132 21 73 65

Открытые занятия

График проведения открытых занятий ППС на 2021-2022 учебный год

Ф.И.О.

 

Дисциплина

 

Тема открытого урока

Дата и время

 

Аудитория

 

Кафедра «Технических дисциплин»

1

Исакулов Б.Р. д.т.н.

 

Технология строительного производства 1

Технология устройства оснований и фундаментов

01.11.2021 г.

1 корпус, 119 кабинет

2

Даев Ж.А. доктор PhD, д.т.н.

 

Сызықты АРЖ

АРЖ сапаларын анықтаудың әдістері. АРЖ сапаларын анықтаудың тура әдістері

10.11.2021 г.

4 корпус, 116 каб.

3

Кайракбаев А.К. доктор PhD

Математика 2

Функции нескольких переменных

27.09.2021 г.

4 корпус, 116 каб.

4

Пиримжаров М. Х. Доктор PhD

Инженерная графика 1

Графикалық мәселелерді шешу

11.10.2021 г.

4 корпус, 114 каб.

5

Ногаев К.Б. магистр т.н., старший преподаватель

 

Кескіндеме-3

"Күңгірт фондағы адам портреті"

10.11.2021 г.

"НұрScience" оқу орталығы студиясында

6

Токсанбаева А.О магистр т.н., ст.преподаватель

 

Автоматика құрылғылары мен элементтері

Датчиктердің структуралық схемалары. Дифференциалды, теңгергіш датчиктер

26.11.2021 г.

4 корпус, 116 каб.

7

Әмірова Г. О. магистр е.н.

 

ҚР экологиялық проблемалары

Табиғат пайдаланудың құқықтық негіздері

17.11.2021 г.

4 корп., 104 каб.

8

Кыдырова А. С. магистр е.н., старший преподаватель

 

Экология және тұрақты даму

Жаһандық экологиялық проблемалар (ХХІ ғасыр)

10.11.2021 г.

2 корп., 401 каб.

9

Дүйсембаева Р.Ш. ст.преподаватель

 

Математика 1

Дифференциалдау ережелері. Негізгі элементар функциялардың туындылары

10.11.2021 г.

4 корпус, 116 каб.

10

Сагынова А.М. магистр т.н., старший преподаватель

 

Ақпараттық коммуникациялық технология

Multimedia Technologies

18.03.2022 г.

2 корп., 401 каб.

11

Қанатқызы Ж. магистр е.н.

 

Безопасность жизнедеятельности

Виды и характер воздействия опасностей

20.10.2021 г.

 

12

Тулетов Ә.Б. магистр т.н.

 

Строительные машины и оборудования

Организация, перевозка материалов. Самосвалы и автокраны

12.11.2021 г.

3 корпус, БХЛ, 2 этаж, 2 каб.

13

Казагачев В.Т. Ст.преподаватель

 

Профессиональная цифровая грамотность

Интернет. Язык разметки HTML

15.12.2021г.

305 каб.

14

Аиткалиев Г.С.  Ст.преподаватель

 

Математика 2

Функционал қатарлар. Дәрежелік қатар

24.11.2021 г.

4 корп., 114 каб.

15

Досжанова А.  магистр т.н., старший преподаватель

Схемотехника

Микропроцессор және олардың түрлері

25.11.2021 г.

4 корп., 116 каб.

16

Дәкір Б.М. магистр е.н.

 

Инженерлік графика

Құрылыс сызбалары туралы жалпы түсінік

27.10.2021 г.

4 корп., 116 каб.

17

Турмуканова Ж.Қ.  магистр т.н.

 

Сапа менеджментінің жүйелері

СЖМ жүйесіндегі аудит

29.11.2021 г.

1 корп., 114 каб.

18

Жұмамұрат А.С. магистр стандартизации и метрологии

 

Өлшеудің жалпы теориясы

Өлшеу құралдарының бірегейлігіне қол жеткізу амалдары

03.11.2021 г.

1 корп., 114 каб.

19

Ерекешева Г.А. магистр е.н.

Еңбекті қорғау

Өндірістік жарақаттану (зардап шегу) және кәсіби ауру мәселелері

11.11.2021 г.

3 корпус, БХЛ, 1 этаж

20

Туяков А. магистр е.н.

Тіршілік қауіпсіздігі

Қазіргі заманғы жаппай қырып жоятын қарулар

09.11.2021 г.

3 корпус, БХЛ, 2 этаж

Кафедра «Экономических дисциплин»

1

Имашев Б.Н.,

магистр экономических наук, преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Банк ісі»

 

Сентябрь 2021 г.

 

2

Давлеткалиева К.Б.,

магистр финансов,

ст. преподаватель.

Открытое занятие по дисциплине «Экономика предприятия»

 

Октябрь 2021 г.

 

3

Амантурлина А.Д.,

магистр экономических наук, ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Бухгалтерлік есеп негіздері»

 

Октябрь 2021 г.

 

4

Наутбаева У.Б.,

магистр туризма, преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Қонақүй шаруашылығы»

 

Октябрь 2021 г.

 

5

Курманова Л.К., магистр экономических наук,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Кәсіби сандық сауаттылық»

 

Ноябрь 2021 г.

 

6

Карабалина Ж.Ж.,

магистр экономических наук,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Введение в специальность»

 

Ноябрь 2021 г.

 

7

Пилипенко Е.Н.,

магистр экономических наук,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Основы научных исследований»

.

Ноябрь 2021 г

 

8

Жаймаганбетова А.А.,

магистр экономических наук,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Менеджмент негіздері»

 

Декабрь 2021 г.

 

9

Лекеров Е.Б.,

магистр экономических наук,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине

«Корпорацияның қаржылық жағдайсыздығы»

 

Декабрь 2021 г.

 

10

Дуйсенбаева Б.Б., к.э.н., доцент

Открытое занятие по дисциплине «Кәсіпорын экономикасы»

 

Декабрь 2021 г.

 

11

Абдрахманова А.А.,

магистр экономики,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине «Основы исламских финансов»

 

Февраль 2022 г.

 

12

Отешова А.К.,

DBA, доцент

Открытое занятие по дисциплине «Қаржыға кіріспе»

 

Февраль 2022 г.

 

13

Рыбцова О.Л.,

магистр туризма,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине

«Экскурсоведение»

 

Март  2022 г.

 

14

Снасапина А.С.,

магистр педагогических наук,

ст. преподаватель

Открытое занятие по дисциплине

«Экскурсиятану»

 

Апрель 2022 г.

 

Кафедра «Право»

1

Бачурин С.Н., кандидат юридических наук, профессор

Уголовно-процессуальное право

«Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе»

Ноябрь, 2021г.

 

Онлайн

 

2

Галым Ф.Г. кандидат юридических наук, доцент

Уголовное право РК (особенная часть)

«Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления»

Март,

2022г.

 

216

3

Саитова Э. М. кандидат юридических наук,

ст.преподаватель

Уголовно-исполнительное право

«Учреждения и органы, исполняющие наказания»

Ноябрь,

2021г.

216

 

4

Бабенко Д.В., ст.преподаватель

Криминалистика

«Определие и классификация холодного оружия»

Октябрь, 2021г.

 

215

5

Избасарова А.Б., магистр юридических наук, ст.преподаватель

ҚР неке-отбасы құқығы

«Суррогат ана болу және қослқы репродивтік әдістер мен технологияларды қолдану»

Октябрь, 2021г.

219

 

6

Балмагамбетова В.М., магистр юридических наук, ст.преподаватель

Конституционное право РК

«Конституционные основы судебной власти в РК»

Декабрь, 2021г.

215

 

7

Жаржанова Ш.Н., магистр юридических наук, ст.преподаватель

ҚР азаматтық құқығы

«Жұмысты орындау жөніндегі шарттар (мердігерлік сипаттағы шарттар)»

Февраль, 2022г.

 

221

8

Мукашев С.К. магистр юридических наук, преподаватель

Брачно-семейное право РК

«Алиментные обязательства членов семьи и алиментные обязательства родителей и детей»

Ноябрь, 2021г.

 

215

9

Меербеков Е.С., магистр юридических наук, преподаватель

Практикум по составлению гражданско-процессуальных документов

«Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. Акты суда первой инстанции»

Октябрь, 2021г.

214

10

Лаврушко Е.А. магистр юридических наук, преподаватель

Основы антикоррупционной культуры

«Психологические особенности природы коррупционного поведения»

Ноябрь, 2021г.

216

Кафедра «Гуманитарных дисциплин»

1

Мапуова А.

Шет тілі

«Food and drink»

Сентябрь 2021

 

2

Жубатканов К.Ж.,к.и.н.,доцент

Философия

«Античная философия»

Сентябрь 2021

 

3

Алиманова А.Т., магистр педагогических наук, ст. преподаватель

Этнопедагогика

 

 

Октябрь 2021г.

 

4

Абрамов В.В., магистр педагогики, ст.преподаватель

Психология девиантного поведения

«Суицидальное поведение»

Октябрь 2021

 

5

Оспагамбетова Г.О., преподаватель

Орталық нерв жүйесінің психофизиологиясы және анатомиясы

«Сенсорлық жүйенің психофизиологиясы»

Октябрь 2021

 

6

Абдуллина Н.К., магистр социальных наук, преподаватель

Жеке тұлға психологиясына кіріспе

«Тұлғаны зерттеудегі теориялар мен ықпалы»

Ноябрь 2021

 

7

Бурамбаева К.М.

Самопознание

 

Ноябрь 2021 г.

 

8

Ағымедуллаева Н.Б., магистр педагогических наук, ст. преподаватель

Лингвомәдениеттану және нақты аударма мәселлері

 

Ноябрь, 2021 г.

 

9

Емельянова Е.В., к.п.н.,доцент

Основы научных исследовании

 

Ноябрь 2021

 

10

Туксанбаев А.М.,к.п.н.,доцент

Педагогика

 

Декабрь 2021г.

 

11

Исламов М.К., доктор философии (PhD), доцент

Қазіргі заман Қазақстан тарихы

 

Декабрь 2021г.

 

12

Бурибаев Д.Е.,магистр педагогических наук, ст. преподаватель

Педагогикалық шеберлік

 

Март 2020 г.

 

13

Дусипова А.С., магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель

Әлеуметтану

«Отбасы әлеуметтануы»

Март 2022

 

15

Кажымуханов У.Б. магистр педагогических наук, преподаватель

Дене шынықтыру

«Баскетбол ойыны»

Апрель 2022

 

16

Тукеева А.К., магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель

Русский язык

«История моей специальности»

Апрель 2022

 

17

Ермуханова И.Ж., магистр каз языка и литературы, ст. преподаватель

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

 

Апрель 2022

 

18

Демесинова Г.М. магистр каз языка и литературы, ст. преподаватель

Қазіргі қазақ тілі

 

Май 2022

 

19

Терекбаева А.Т., магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель

Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы

 

Май 2022

 

Бердимуратов Темерхан Байбосынович

Основатель Казахско-Русского Международного Университета, профессор, доктор психологии

Перейти на страницу
Ваше сообщение отправлено!